University City Restaurants

Restaurant Price
Shake Shack – University City
American
University City

3200 Chestnut Street, Philadelphia, PA
Phone: 267-338-3464

$
Zavino – University City
Pizza
University City

3200 Chestnut Street, Philadelphia, PA

$$
HipCityVeg – University City
Healthy
University City

214 South 40th Street, Philadelphia, PA

$$
Wishbone
Southern
University City

4034 Walnut Street, Philadelphia, PA

$$
The Fat Ham
Southern
University City

3131 Walnut Street, Philadelphia, PA
Phone: 215-735-1914

$$
Marigold Kitchen
New American
University City

501 South 45th Street, Philadelphia, PA
Phone: 215-222-3699

$$$
White Dog Cafe – University City
New American
University City

3420 Sansom Street, Philadelphia, PA
Phone: 215-386-9224

$$$
City Tap House
American, Beer
University City, West Philadelphia

3925 Walnut Street, Philadelphia, PA
Phone: 215-662-0105

$$
Han Dynasty University City
Chinese
University City

3711 Market Street, Philadelphia, PA
Phone: 215-222-3711

$$
Capogiro University City
Dessert
University City

3925 Walnut Street, Philadelphia, PA
Phone: 215-222-0252

$$
1234